Enne oli „ – kui sokk“,
hiljem „Siuru“ ülemkokk,
Mari Undri värsi vokk.
Pärast taidjaskonna lokk.
Nüüd on värsimeister suur,
kuulus „Sänna“ trubaduur.