Korraldajad: Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tartu Ülikooli maailmakirjanduse õppetool

Tööpaja on osa Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Groningeni ülikooli (Holland) ja Tartu Ülikooli maailmakirjanduse õppetooli rahvusvahelisest koostööprojektist „Kunstide sõltumatus ja sõltuvus erinevates sotsiaalpoliitilistes oludes: Eesti näide“. See on temaatiline jätk esimesele selle projekti raames toimunud tööpajale 2005. aasta aprillis Groningenis.

Interdistsiplinaarne tööpaja uurib Eesti rahvuskultuuri mõistet ja selle nihkuvaid piire kultuuritekstides ning -praktikates (kirjanduses, kunstis, muusikas, teatris, filmis, ajalookirjutuses, popkultuuris) eri ajalooperioodidel.

Rahvuskultuuri mõiste toimib Eesti nüüdisaegses kultuuridiskursis kui midagi täiesti iseenesestmõistetavat. Samas on selle sisu teinud läbi suuri muutusi. Tööpaja eesmärk on uurida rahvuslikkuse määratlemise viise erinevates ajaloolistes, sotsiaalsetes ja kultuurilistes kontekstides, mõjusid ja mudeleid, mida need määratlused kasutavad, ning tagajärgi, mida endaga kaasa toovad.

Ettekannete teesid

Esmaspäev, 6. november

10.00 Avasõnad
I sessioon: 10.30 – 12.30
Juhatab Jaan Undusk (Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)

Cornelius Hasselblatt (Groningeni Ülikool) Rahvuskultuuri paradoks
Aare Pilv (Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tartu Ülikool) “Sa oled mul teine”. Teisesusest eesti kultuuri eneseanalüüsis
Kurmo Konsa (Tartu Ülikool) Sünteetiliste meetodite võimalused kultuuri käsitlemisel

12.30 – 14.00 Lõuna

II sessioon: 14.00 – 15.30
Juhatab Eneken Laanes (Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tartu Ülikool)

Tiina Kirss (Tartu Ülikool) Kirjavahetused, piiriületamised ja rahvusluse konstrueerimine 19. sajandil Eestis: Kreutzwald ja Hurt kirjakirjutajatena
Jüri Talvet (Tartu Ülikool) Mõju ja algupära: Juhan Liivi juhtum

15.30 – 16.00 Kohvipaus

III sessioon: 16.00 – 17.30
Juhatab Jüri Talvet (Tartu Ülikool)

Ulrike Plath (Hamburgi Ülikool) 18. ja 19. sajandi baltisaksa koloniaaldiskurss eduka „teisestamise“ mudelina
Liina Lukas (Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tartu Ülikool) “Balti kultuuri” multinatsionaalsest loomust

 

Teisipäev, 7. november

IV sessioon: 9.00 – 10.30
Juhatab Cornelius Hasselblatt 

Konrad Maier (Nordost-Institut, Lüneburg), National Culture in Estonian Art? From the Middle of the 19th Century until World War I
Virve Sarapik (Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kunstiakadeemia) Eesti kunst, Eestita kunst

10.30 – 11.00 Kohvipaus

V sessioon: 11.00 – 12.30
Juhatab Jaak Tomberg (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool)

Eneken Laanes Balti “põiming” Ene Mihkelsoni “Ahasveeruse unes”
Piret Viires (Tartu Üikool) Postmodernistlik mäng ja rahvuslikkus

12.30 – 14.00 Lõuna

IV sessioon: 14.00 – 15.30
Juhatab Aare Pilv 

Riina Oruaas (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tartu Ülikool) Eesti pärimusteater: enese leidmine võõra kaudu
Anneli Saro (Tartu Ülikool) Eesti teater: oma ja võõras

Ümarlaud: 15.30 – 16.30
Juhatavad Tiina Kirss ja Jaan Undusk

Kontakt: Eneken Laanes (eneken@utkk.ee) ja Jaak Tomberg (jack@punk.ee)