Jestopi ja Pepo sell,
pane käima karussell.
Peru ruun ja Don Quijot’,
usu krooniks pott!
Geniaalne, südamlik,
valelik, niisama pikk,
nukrameelne kärsik Gee,
jumalik kamäleoon,
imelik on sinu tee.
Sinu terviseks! Ma joon!