Ajalookonverents Scripta Manent

Eesti-Poola suhetest sajandite vältel kõnelevad esemed, pärimused ja lood
13.–14. septembril 2019 Tartus

 

Konverentsi patroon Tõnis Lukas, Eesti Vabariigi kultuuriminister
Konverentsi korraldajad: Poola Vabariigi Suursaatkond Tallinnas, Eesti Rahva Muuseum, Rahvusarhiiv, Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut

Esimene päev: 13. september Eesti Rahva Muuseumi raamatukogus
RAAMATUGA AJARAJAL
Programmi juhatab püsinäituse „Kohtumised” peakuraator Kristel Rattus

9.30–10.00 saabumine ja  tervituskohv.
10.00 ERMi direktori Alar Karise tervitus
10.10 EV kultuuriministri, konverentsi patrooni Tõnis Lukase avakõne
10.40 Poola Vabariigi suursaadiku Grzegorz Kozłowski sissejuhatav ettekanne „Alliance Between Poland and Estonia Now and in the Past. Main Characteristics”
11.10 „Vaade „Agenda Parva“ eesti keelele keeleaastal AD 2019“, dr Kristiina Ross (Eesti Keele Instituut)
11.40 „Agenda Parva” jesuiitide tegevuse kontekstis Mõlema Rahva Rzeczpospolita põhjaosas XVI ja XVII saj”, isa dr Tomasz Garwoliński (Warmia metropoliidi kõrgeima vaimuliku seminari raamatukogu „Hosianum”, Olsztyn)
12.10 „Liivi- ja Poolamaa jesuiidid Riia sündiku David Hilcheni kirjavahetuses”, vanemteadur dr Kristi Viiding (Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn)
12.40 kokkuvõtte, välk-retk ERMi püsinäitusele „Kohtumised” ja tutvumine fondiesemetega (ERMi koguhoidja Ülle Jäe)
13.15–14.15 lõuna ERM-is
14.30 tellitud bussiga sõit NOORA-sse
15.00–16.45 NOORA (Nooruse 3)
15.00 Gdański II maailmasõja muuseumi näituse „Võitlus ja kannatus” avamine – PV suursaadik T.E. hr. Grzegorz Kozłowski
15.10 Poola ajalooga seotud kuue rariteedi Rahvusarhiivi kogudest esitlus – Riigiarhivaar hr. Priit Pirsko (Eesti Rahvusarhiiv)
15.30-16.15 tutvumine näitusega ja NOORA külastus soovijatele
16.15 konverentsi 1. päeva kokkuvõtte, õhtune teepaus, taustaks restaureeritud filmikroonikad aastatest 1920-39
16.45–18.45 Retk Poola jälgedes Tartu vanalinnas Eesti ajaloolaste ja Poola Vabariigi Suursaadiku juhtimisel (*sõit bussiga NOORAst vanalinna piirini)

Teine päev: 14. september Tartu Ülikooli ajaloo instituudis (Jakobi 2, I korrus)
Programmi juhatab sisse prof. Anti Selart

9.30 registreerimine, tervituskohv
10.00 “Estonian-Polish cooperation during the WW II”, dr. Kaarel Piirimäe (Tartu Ülikool)
10.30 „Tartu and Estland in Gustaw Manteuffel’s writings“ [Tartu ja Eesti Gustaw Manteuffeli kirjanduslikust pärandis], prof. Krzysztof Zajas (Jagiellooni Ülikool, Kraków)
11.00 „Benefits of dealing with the medieval history of Estonia for the Polish medievalist“ [Poola medievisti kasud tegelemisel Eesti keskaja ajalooga], prof. Maja Gąsowska-Heynemann (Varssavi Ülikool)
11.30 „Some addenda to Estonian history sources in Polish collections”, prof. Anti Selart (Tartu Ülikool)
12.00 “What´s new in Poland? The Polish news in the printed newspapers of the Swedish Baltic provinces in the late 17th century”, dr. Kaarel Vanamölder (Tallinna Ülikool)
12.30 lõuna
13.15 „Polish students and researchers at the University of Tartu in the 19th and 20th c.”, dr. Janet Laidla (Tartu Ülikool).
13.45 „1905. aasta revolutsioon Eestis ja Poolas”, mgr. Lauri Kann (Tartu Ülikool)
14.15 „Jaan Kaplinski loomingu retseptsioonist Poolas”, prof. Jarosław Fazan (Jagiellooni Ülikool, Kraków)
14.45 „Poland on the Estonian folkloric mind map”, dr. Liisi Laineste (Kirjandusmuuseum, Tartu)
15.15–16.00 konverentsi kokkuvõte, vastkorrladatud ja tulevaste projektide esitlused Pecha Kucha formaadis (10 slaidi, kuni 5 min kommentaaride jaoks):
– Poolat puudutav peatükk ajalooõpikus eesti gümnasistidele, mgr Lauri Kann
– Poola ajalootunni stsenaarium – konkurss ajalooõpetajatele, Slawomira Borowska-Peterson (Poola Vabariigi Suursaatkond)
– Eesti Kirjandusmuuseumi akadeemilised ühisprojektid ning väljaanded koostöös Poolaga, dr Liisi Laineste

Korralduslikud küsimused: Sławomira Borowska-Peterson, PV Suursaatkond, tel +372 5532036 ja ERMi näituste juht Kristjan Raba, kristjan.raba@erm.ee

Konverents on mõeldud kõikidele Eesti-Poola suhete teema ning ajaloo huvilistele, õpetajatele ja selle valdkonna õpejõududele.
Osalemine (sh ekskursioon Tartu vanalinnas) ning materjalid on tasuta.