10. mail 2023 peab Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur Tšehhi Teaduste Akadeemia filosoofia instituudis ettekande „Religious Crises in Early Modern Livonia: Texts and Contexts“ („Usulised kriisid varauusaegsel Eesti- ja Liivimaal: tekstid ja kontekstid“).

Varauusajal tabas Eesti- ja Liivimaad rida usulisi kriise, mis kaasnesid poliitiliste ja klerikaalsete muutustega. Objektiivselt tähendas see enamasti kiriklikult homogeense ja stabiilse olukorra muutumist ebakindlaks, kõrvalekaldeid normiks seatud vagaduspraktikatest või ühe konfessiooni monopoolse staatuse asemel tekkinud pluralismi, mille poolt või vastu võeti kirglikult sõna. Ettekandes tulevad vaatluse alla kriisidena tajutud vastureformatsiooni, ebausu, sünkretismi, spiritualismi ja pietismi ajel sündinud tekstid autoritelt, kes olid Liivimaaga ühel või teisel moel seotud.

Ettekanne toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ning Tšehhi Teaduste Akadeemia filosoofia instituudi ühisprojekti „Varauusaja kriiside kirjanduslikud representatsioonid Kesk- ja Kirde-Euroopas“ (2021–2023) raames.