Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu valib kolmapäeval, 5. detsembril 20 kandidaadi seast välja seitse uut akadeemikut. Kultuuriteaduste alal on üks vakantne akadeemikukoht, mille on esitatud kuus kandidaati. Vaata nende esitlusi!

Kristin Kuutma, Tartu Ülikooli kultuuriteaduste professor
Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur, folkloristika osakonna juhataja, Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi ülesannetes
Jaan Lahe, EELK usuteaduste instituudi erakorraline professor, usundiloo õppetooli juhataja kt
Rein Raud, Tallinna Ülikooli Aasia uuringute ja üldise kultuuriloo professor
Anu Realo, Tartu Ülikooli isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia professor, Warwicki Ülikooli kaasprofessor
Peeter Torop, Tartu Ülikooli kultuurisemiootika professor, filosoofia ja semiootika instituudi juhataja

Infot teiste valdkondade akadeemikukandidaatide kohta ja nende esitlusi saab näha Teaduste Akadeemia kodulehelt.