21. juunil 2023 kell 18.00–20.00 esitletakse Tartus Eesti Üliõpilaste Seltsi majas Eva Piirimäe raamatut „Herder and Enlightenment Politics“.

Sellel suvisel õhtupoolikul tehakse EÜSi avaras saalis ekskursioon valgustusajastusse ja saab kuulda, mida Johann Gottfried Herderil (1744–1803) oli öelda eetika ja õiguse, kultuuri ja poliitika suhte kohta. Arutletakse, kuivõrd on tänaste poliitiliste väljakutsete lätted – ja ehk ka lahendused – valgustusajastus. Mida on meil õieti ajaloost õppida?

Erilist tähelepanu pöörame Herderi mõtetele Liivimaa ajaloost ning vaatame, kuidas tema Liivimaa-kogemus mõjutas tema poliitilist mõtet ja selle kaudu ka arusaamu Euroopa ja kogu maailma arengusuundadest. Kas eksisteerib midagi sellist nagu „Läänemereruumi“ vaatenurk maailmale? Kuidas on võimalik, et Herderit on ühtaegu peetud nii rahvusluse kui ka kosmopolitismi esindajaks? Mis mõttes võiks teda koguni pidada kestliku arengu eestkõnelejaks?

Raamatu ja sellest kerkivate küsimuste vahendusel kõnelevad Herderist Jaan Undusk, Hent Kalmo, Liina Lukas ja raamatu autor Eva Piirimäe. Vestlust veab David Ilmar Lepasaar Beecher.

Kohapeal on võimalik soetada ka viimastel aastatel ilmunud Herderi tõlkeid!

Täpsem info ja registreerumine SIIN.