• Toimetajad
  • Liina Lukas, Ulrike Plath ja Kadri Tüür koostöös Jaan Unduskiga
  • Kirjastus
  • Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
  • Ilmumisaasta
  • 2011
  • Lehekülgi
  • 400

Artiklikogumiku e-väljaanne

Milline on olnud ühise loodusliku keskkonna mõju Baltimaade kultuuridele? Kuidas on neis mõtestatud rahvust ja loodust ühendavaid seoseid? Kas me saame lisaks rahvusmaastikele rääkida ka rahvusülestest maastikest?

Käesolev kogumik koondab erinevaid kirjeldavaid, filosoofilisi, teoreetilisi ja metodoloogilisi lähenemisi maastiku ja Umwelt’i kontseptsioonidele Baltikumi kontekstis ning kaugemalgi. Kõiki siinseid uurimusi ühendab kuulumine üha enam populaarsust koguvate keskkonna-alaste humanitaarsete uuringute hulka.

Raamatu eesmärk on luua diskussiooni erinevate loodust ja kultuuri käsitlevate diskursuste vahel, reflekteerida Baltimaade kirjandust ja ajalugu ühendavate ning eraldavate momentide üle, seostada Balti uuringud globaalsete probleemidega ning soodustada edasist rahvuslikku ja rahvusvahelist koostööd Balti keskkonnaloo humanitaarsel uurimisel.

Kogumiku autorkond on rahvusvaheline – Eestist (Jaan Undusk, Liina Lukas, Kadri Tüür, Ulrike Plath jt), Saksamaalt (Gert von Pistohlkors, Christa Grewe-Volpp jt), Lätist (Kaspars Klavinš) ja Leedust (Audronė Raškauskienė, Irena Ragaišienė).

 

What influence has the common natural environment had for the different cultures in the Baltics? How have the connections between nation and nature been understood, and can we speak about “transnational environments”?

In the present volume different descriptive, philosophical, theoretical and methodological approaches towards Umwelt and landscape in the Baltics and beyond are employed and combined under the umbrella of the newly emerging field of environmental humanities.

The book thus aims to bring different discourses on nature and culture into discussion. It wants to reflect on the uniting an d separating moments in the history and literature of the Baltics, to combine Baltic studies with global concerns, and to trigger further national and international cooperation in humanities on the Baltic environmental history.

Authors of this collections are from Estonia (Jaan Undusk, Liina Lukas, Kadri Tüür, Ulrike Plath et al.), Germany (Gert von Pistohlkors, Christa Grewe-Volpp et al.), Latvia (Kaspars Klavinš), and Lithuania (Audronė Raškauskienė, Irena Ragaišienė).