• Toimetaja
  • Rein Undusk
  • Kirjastus
  • Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
  • Ilmumisaasta
  • 2008
  • Lehekülgi
  • 255

Rahvuskultuuri mõistele pühendatud artiklikogumikus püstitatakse hulk küsimusi ja hüpoteese „eesti rahvuse“ eksplitseerimise osas nii ajaloolisel kui teoreetilisel tasandil. Kas eesti kirjandus algab esimeste eestikeelsete kirjandusteostega või tuleb selle hulka arvata ka Eestis loodud muukeelne kirjandus? Kuidas määratleda rahvuslikkust teatris ja kujutavas kunstis? Raamatus tõestatakse, et eestlased «osalesid» saksa koloniaal- ja ameerika orjanduskursis ja et eesti rahvuslik identiteet on enesekoloniaalse iseloomuga. Vaatluse alla tuleb intiimse rahvus- ja eksistentsiaalse maailmakogemuse ühtelangemine Juhan Liivi luules, Ene Mihkelsoni osutused eesti rahvuse hübriidsusele, aga samuti rahvuslikkuse seosed postmodernismiga. Kõige selle kõrval sisaldab raamat endas baltisaksa kirjanduse lühiülevaadet ehk breviaari. Kogumiku lõpus tehakse ekskurss naturaalsete kultuuride juurest sünteetiliste juurde.

Kogumik on valminud rahvusvahelise tööpaja Rahvuskultuur ja tema teised ettekannete põhjal.