Täna, Friedebert Tuglase 137. sünniaastapäeval pärjatakse taas novelliauhinna võitjad. Auhinna saavad Meelis Friedenthal novelli „Abracadabra“ (ilmunud kogumikus „Eesti nõid“) ja Katrin Tegova novelli „Teraslind“ (ilmunud ajakirjas Vikerkaar, nr 12) eest. Palju õnne!

Mõlemat novelli, aga ka enamikku varem auhinnatud novellidest saab lugeda SIIT.

Žüriisse kuulusid Holger Kaints, Igor Kotjuh, Mairi Laurik, Leo Luks ja Ave Taavet. „Meelis Friedenthali novell „Abracadabra” tõusis esile tänu veenvalt läbi komponeeritud paljutasandilisusele. Süžee poolest hoogne fantaasialugu ühendab õnnestunult maagilise õhustiku huumoriga, muutumata seejuures farsiks. Loo veenvalt mõjuvaks keskkonnaks on 17. sajandi Liivimaa ning pseudoajaloolistes seiklustes osalevad ka mitmed toonased tähtsad isikud meie kultuuriloost. Katrin Tegova „Teraslind“ suutis luua minimalistliku süžeega väga tugeva kontsentreeritud novelli. Põgusa lennureisi vältel visandatakse veenva punktiirjoonega peategelase elu, mis on olnud täis luhtumisi ja poolikuid suhteid. Siiski ei koosne novell pelgalt nukrutsevast sisekaemusest, vaid ka naise seksuaalsetest otsingutest, antud tasand kruvib loos pinget ning tekitab ka klassikalisele novellile omase puändi,“ kommenteeris auhinnatud novelle žürii esimees Leo Luks.

Auhinnad antakse üle kell 16 Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumis (Väikese Illimari 12). Olete oodatud!

Friedebert Tuglas asutas 1971. aastal novelliauhinna, mis on tänaseks Eesti pikima ajalooga katkematult välja antud kirjanduspreemia. Auhinda antakse välja tema sünniaastapäeval 2. märtsil ning selle prestiižse tunnustuse on koos tänavuste laureaatidega pälvinud 106 eesti novelli. Auhinda annab välja Eesti Kirjanike Liit koostöös Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega.