Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna teaduskogud asuvad Väikese Illimari 12, Tallinnas. Friedebert Tuglase alustatud kultuuriloolistele kogudele on lisandunud Marie Under ja Artur Adsoni jt väliseesti kultuuritegelaste kunstikogud ja kultuuriloolised kogud, samuti alates 1976. aastast muuseumis toimunud kultuuriürituste materjalid.

Teaduskollektsiooni hooldamise eesmärk Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna kogude säilitamise ja kasutamistingimuste parandamine ning teadustöötajatele varade kasutamise lihtsustamine. Kollektsiooni finantseeriti aastail 2004–2008 Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas riikliku sihtprogrammi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud“ raames. Alates 2009. aastast finantseeritakse Kirjanduskeskuse kultuuriloolisi kogusid Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduskollektsioonide säilitamise rahadest.

Wiiralt puulõike sünd
Eduard Wiiralt. Puulõike sünd, 1936. Graafika. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, UTKKK86

Projekti juht

  • Elle-Mari Talivee, vanemteadur

 

Projekti täitjad

  • Hegely Klaus, peavarahoidja (alates november 2019)
  • Urve Sulg, andmebaaside sisestaja (alates aprill 2017)
  • Jüri Hain, kuraator, konsultant
  • Marianne Lind, peavarahoidja (mai 2018 kuni oktoober 2019)
  • Ilona Rosenvald, peavarahoidja (kuni aprill 2018)