Projekt pöörab tähelepanu tekstide vahelistest kontaktidest sündinud ideoloogiatele kirjanduses ning autori strateegiatele nende ideoloogiate loomisel. Kuigi ilukirjandus kuulub kunstide hulka ning tema peamine ülesanne on pakkuda esteetilist elamust, omab ta siiski ka ideoloogilist ja praktilist funktsiooni, millel võib olla suur potentsiaal ühiskonna mõjutamiseks. Intertekstuaalsus ja intersemioos on seejuures võtmestrateegiad ideoloogiate loomisel.

Projekti eesmärk on analüüsida, kuidas erinevad ideoloogiad tekstides eksisteerivad ning kuidas tekstid erinevates kontekstides üksteist mõjutavad. Vaatluse all on seejuures kahe naabermaa, eesti ja läti kirjandus. Eesti seisukohalt on oluline interpreteerida uuesti mitmeid eesti autoreid, näidates nende olulisust kaasaegses eesti kultuuris. Samuti on eesmärk võrrelda viimase 15 aasta kirjandust varasemaga, võttes aluseks hüpoteesi, et strateegiate ja ideoloogiate väljendumine on aja jooksul muutunud.

Grandiprojekti lõpus on plaanis Läti Ülikooli Kirjanduse, Folkloori ja Kunstide Instituudiga koostöös välja anda artiklikogumik, mille põhjal saab võrrelda kahe maa kirjanduse toimimist erinevatel ajalooperioodidel, pidades silmas intertektuaalseid ja intersemiootilisi strateegiaid. Projekti raames korraldatakse Läti teadlastega ühiseid seminare, mille ettekanded ja diskussioonid saavadki aluseks rahvusvahelise artiklikogumiku artiklitele. See koostöö ja projekti tulemusena ilmuv kogumik koostöös Läti Ülikooli Kirjanduse, Folkloori ja Kunstide Instituudiga on üks etapp Baltimaade koostööst oma ühisosa leidmisel.

Esimene seminar „Turn of the Century, Turns in Literature“ toimus 12. oktoobril 2006. Rahvusvaheline seminar „Turn of the Century, Turns in Literature II“ leidis aset 21.-23. mail 2007 Viinistul ja keskendus 20.-21. saj. vahetuse eesti ja läti kirjandusele.

 

Vastutav täitja

  • Anneli Mihkelev

 

Projekti põhitäitjad

  • Aare Pilv
  • Rein Undusk
  • Mirjam Hinrikus