Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingusse kuuluvad muuseumid on loonud mängulised videod tuntud ja vähemtuntud eesti kirjandusteostest. Tegemist on projektiga „Tähtteose kiirkursus“, mille eesmärk on tutvustada animeeritud klippidega meie klassikute teoseid ning tuua välja ka avastamata pärle, mis võiksid pälvida rohkem tähelepanu.

Kirjanduskeskuse muuseum valis tutvustamiseks välja kolm raamatut, nende hulgas ka Friedebert Tuglase „Noorusmälestused“.


Klipis on kasutatud materjale Eesti Ajaloomuuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi,
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Tallinna Linnamuuseumi,
Tartu Kunstimuuseumi, Karilatsi Vabaõhumuuseumi arhiividest ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogust.

 

Projektis osales 11 muuseumit, kes tutvustavad 19 kirjandusteost. Kõik tähtteoste klipid on üleval Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingu lehel.