Eesti Teadusagentuur esitas kuuendat korda nominente naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet. Seekord nomineeritud 13 Eesti teadlasest on kaks Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusest. Palju õnne, Elle-Mari Talivee ja Kristi Viiding!

Elle-Mari Talivee peamised uurimisvaldkonnad on kirjandus ja linn, keskkonnaajaloo peegeldumine ilukirjanduses, aga ka kirjanduskriitika ja eesti kirjanduse tõlkimine. Eesti-poolse partnerina juhib ta Horisont 2020 toetatud seitsme Euroopa teadusasutuse keskkonnahumanitaaria projekti „Harrastusteaduse roll keskkonnasõbraliku kodanikuaktivismi toetamises: aialinnuvaatluse võimalusi rohelise mõtteviisi juurutamisel“.

Kristi Viidingu teadustöö keskmes on varauusaegne ladinakeelne kirjandus Läänemereregioonis, ilmaliku eestikeelse kirjasõna teke 17. sajandil ning ladina epigraafika Läänemereregioonis. Ta juhib Eesti Teadusagentuuri rahastatavat teadusprojekti „Kokkupuuted, üleminek, muutus: nobilitas haereditaria ac litteraria varauusaegse kirjanduse väljakujunemisel Poola ja Rootsi Liivimaal“.

Portaali AcademiaNet eesmärk on edukaid naisteadlasi rahvusvaheliselt esile tõsta ja hõlbustada näiteks ekspertide, konverentside esinejate, akadeemiliste ametikohtade täitjate ja projektipartnerite leidmist ka Eesti teadlaste hulgast. AcademiaNet portaali koordineerib Šveitsi Teadusfond (Swiss National Science Foundation), kelle partneriteks ja teadlaste esitajateks on erinevate riikide teaduste akadeemiad ja teadust rahastavad organisatsioonid. Eesti Teadusagentuuri teaduseetika valdkonna juht Marten Juurik rõõmustas lisanduvate nominentide üle: „AcademiaNeti nominatsioon on avalik tunnustus Eesti naisteadlastele senise silmapaistva akadeemilise töö eest. Andmebaasi eesmärk on soodustada silmapaistvate naisteadlaste jõudmist juhtivatele akadeemilistele positsioonidele ning otsustuskogudesse. Loodetavasti annab AcademiaNet nomineerituile lisatõuke oma akadeemilises karjääris.“

2023. aastal nomineeriti AcademiaNet portaali järgmised Eesti teadlased: Liina Kamm, Pilvi Ilves, Tiina Tamm, Katrin Männik, Triin Roosalu, Inge Timoštšuk, Elle-Mari Talivee, Kristi Viiding, Mall Leinsalu, Jelena Kallas, Geda Paulsen, Liisi Piits ja Merrit Shanskiy. Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadlastest on juba varem portaali liikmed Mirjam Hinrikus ja Ulrike Plath.