Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses on Jaan Unduski eestvedamisel ettevalmistamisel Paul Laane kirjatööde valikkogu, mis hõlmab ka käsikirjalisi tekste.

Paul Laan (sünd. 28. VIII 1928 Narvas) on Stockholmis elav filoloog (filosoofialitsentsiaat 1966) ja luuletaja ning teenekas eesti kultuuri- ja teaduselu edendaja Rootsis. Ta on õpetanud eesti ja saksa keelt Stockholmi Eesti Gümnaasiumis (1961‒1979) ning eesti keelt ka Uppsala (1974‒1978) ja Stockholmi ülikoolis (1971‒1995). Aastast 1970 töötas ta Stockholmi ülikooli soome keele õppetooli eesti osakonna juhatajana (kuni aastani 1994) ning ühtlasi osakonna juurde loodud Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi teadussekretäri (= juhataja) ja esimehena (kuni selle sulgemiseni 2017). Selles ametis korraldas ta 1971‒2008 ka iga-aastasi eesti keele kursusi.

Paljude muude kohustuste kõrval külastas Paul Laan aastail 1975‒1980 pidevalt haiglas ja hooldekodus Marie Underit ja Artur Adsonit. Oli nii Adsoni (1977) kui ka Underi (1980) ja tema tütre Hedda Hakkeri (1988) matuste korraldaja, Adsoni ja Underi pärandi ülevõtja ning selle esialgne korrastaja ja hooldaja.

18. juunil 1993 külastas Paul Laan kunagist Adsoni ja Underi kodu Rahumäel ehk värskelt rajatud Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonda ning põlistas selle käigu külalisteraamatusse kui „Haruldase hetke haruldases majas“. Veel on ta muuseumi külastanud 23. augustil 1999 ja 3. mail 2002. Muidugi viibis ta siin ka 9. juunil 2016, Underi ja Adsoni ning nende lähedaste Rootsist saabunud põrmu ümbermatmise päeval.

Paul Laan on avaldanud mõtteterade ja luuletuste kogu „Mõttelend“ (1972) ning arvukalt kirjutisi ajakirjanduses, millest annab ülevaate Eesti Rahvusraamatukogu töötaja Signe Suursöödi koostatud bibliograafia.