„Kui keegi veel küsiks, küllap siis vastaksin …“

Iris Eelmaa
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse digiteerimisjuht

 

Kirjanik Friedebert Tuglas vastaks, et tahaks olla alles väike Illimar. Kirjaniku vastus võib viidata soovile taaselustada oma lapsepõlvemälestusi ning samal ajal saada ka uusi teadmisi maailmast.

Tärkava kevadega on Nõmme mändide all asuvas Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumis valminud põnev digimäng. Mäng aitab tundma õppida Marie Underi ja Friedebert Tuglase elu ja loomingut just samasuguse uudishimuga, nagu seda teeks väike Illimar, kes tahab avastada maailma.

Mitu mäluasutust üle Eesti pakub võimalust panna teadmisi proovile digimängudes. Näiteks Rahvusarhiivi kodulehelt leiab Arhiivikooli õppematerjalide alt laia valiku mänge eri teemadel ja eri vanustele. Digiajastul digipööret püüeldes on ka hariduses väga aktuaalne digipädevus ja -võimalused. Eriline vajadus tehnoloogiliste oskuste ja ressursside järele kerkis esile paari aasta eest seoses pandeemiast tulenevate piirangutega. Digitaalseid õppematerjale sisaldavast E-koolikotist leiab sellest ajendatult mitmeid Eesti muuseumide valmistatud õppematerjale, mis toetavad osaliselt näiteks kontaktivaba õpet ning loovad vaheldusrikkamad ja digigeneratsioonile sobivamad võimalused õppimiseks (Eesti Muuseumiühing 2020).

Underi ja Tuglase muuseumi digimängu koostasid Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö, alushariduse pedagoogika, eripedagoogika ja rekreatsioonikorralduse tudengid projekti „Erialasid lõimiv uuendus“ (ELU) raames. ELU on Tallinna Ülikoolis kohustuslik õppeaine, kus teevad koostööd eri valdkondade tudengid ja õppejõud.

Iris Eelmaa

Projekti idee autor ja juhendaja on Tallinna Ülikooli kultuuriteaduse tudeng ning Underi ja Tuglase muuseumi digiteerimisjuht Iris Eelmaa, kelle eesmärgiks oli luua Underi ja Tuglase muuseumi teemaline hariduslik, kasutajasõbralik ning huviäratav digimäng, mille kaudu muuseumikülastaja saaks eelkõige kinnistada muuseumikülastuselt saadud teadmisi. Pedagoogilise psühholoogia järgi on eduka õppimise üks aluseid interaktiivsus ja uue informatsiooni iseseisev kasutamine eri kontekstides. Projekti ülikoolipoolne mentor oli eesti kirjandusteadlane Ave Mattheus. Projektis said kaasa rääkida kõik Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna töötajad. Lisaks küsiti arvamust pedagoogidelt ja õpilastelt.

Loodud mängu peamine sihtrühm on muuseumikülastajad, eelkõige põhikooli lõpuklassid ja gümnaasiumiõpilased, kes osalevad muuseumiekskursioonil. Digimäng on huvitav kõigile külastajatele, aga köidab kindlasti ka kooliõpilaste tähelepanu. Muuseumimängu saab mängida iga külastaja oma isiklikus mobiiltelefonis. Veebiplatvormil Genially loodud mänguni jõuab külastaja muuseumist leitava QR-koodi abil.

Mängu läbimiseks on vaja vastata küsimustele, mis käsitlevad Marie Underit ja Friedebert Tuglast ning nendenimelist muuseum-uurimiskeskust. Kus Under ja Tuglas tutvusid? Millise eesti kirjaniku auks lasi Tuglas koduaeda monumendi püstitada? Kuidas aitasid maalikunstnik Ants Laikmaa ja kirjanik Eduard Vilde kaasa Underi luuletajakarjäärile? Millal hakati välja andma Tuglase-nimelist novelliauhinda? Millal ja miks avati Underi ja Tuglase muuseum-uurimiskeskus? Kes on siuru? Neile ja mitmele teisele küsimusele leiad vastused Underi ja Tuglase muuseumi nutimängust.

Mängu käigus ei pea kartma valesid vastuseid, kuna need avavad võimaluse avastada huvitavaid lisateadmisi Underi ja Tuglase elu ning muuseumi kohta. Kui mõni küsimus jääb vastuseta, küsi julgesti lisa muuseumi töötajatelt – kõik põnevad faktid seekord kahjuks mängu ära ei mahtunud. Kui juhtub, et oled jõudnud küsimuseni, millele keegi ammendavat vastust ei ole veel leidnud, siis julgustatakse sind ise pisut uurimistööd tegema ja oma tulemusi ka muuseumi töötajatega jagama. Underi ja Tuglase muuseum-uurimiskeskuse kogudes leidub palju põnevaid materjale, mida on võimalus ettetellimisel põhjalikumalt uurida. Valikus on raamatu-, foto-, postkaardi-, kunsti- ja esemekogu, fonoteek, käsikirjad ja kirjavahetus.

On põhjust uskuda, et nüüdisaegsetes muuseumides kasvab noorte huvi muuseumis õppimise vastu. Loomulikult on muuseum ja selle juurde kuuluv õige pea õitsema puhkev aed avatud kõigile huvilistele. Väikese Illimari 12 asuv muuseum on avatud E–R kl 10–17, ent parim on külastussoovist ette teatada e-kirjaga: muuseum@utkk.ee.

15. juunil leiab Underi ja Tuglase muuseumis aset traditsiooniline aiaseminar „Enam kui inim. Kirjandus ja kunst mitmeliigilises maailmas“, kuhu kõik huvilised on oodatud kuulama ja kaasa rääkima.

 

Loe kogu artiklit Eesti Muuseumiühingu ajakirjast Muuseum (nr 1 (50) 2023 – kevad/suvi) ja tule muuseumisse!