18.–19. augustil 2022 toimus kirjanike majas Käsmus töötuba „Nietzsche ja dekadents“ (töötoa kava) Töötoa korraldas Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus oma teadusprojekti „Tsiviliseeritud rahvuse teke: dekadents kui üleminek 1905–1940“ raames.