Koostöös Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega on ilmunud Loomingu Raamatukogu selle aasta esimene raamat!

1–3 | 2020 | Jaan Kross „Tiit Pagu“

Trükki toimetanud ja saatesõnaga varustanud Jaan Undusk.

Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks ilmub esimest korda avalikkuse ette värssromaan „Tiit Pagu“, mille kirjutamist ta alustas arvatavasti 1940. aastate hakul ning mille kallal töötas 1951‒1954 Siberis asumisel olles ja seejärel Tallinnas. Ligi 3700 värsireast koosnev tehniliselt virtuoosne teos jäi tollal pooleli ning hiljem Kross seda enam ei meenutanud.

Romaan annab värvika sissevaate 1930. aastate lõpu Tartu üliõpilasellu ning Tallinna kodanlas- ja töölismiljöösse. Nimitegelane Tiit Pagu on korporant, kes eluliste asjaolude sunnil läheneb marksistlikule maailmavaatele. Teos katkeb 1940. aasta juunisündmustega.

Jaan Unduski saatesõna avab Krossi siiani varju jäänud kirjanduslikku tegevust Siberis ja valgustab „Tiit Pagu“ sünnilooga seostuvaid seiku.

Loe katkendit raamatust.
Saadaval ka e-raamatuna.

Jaan Undusk Krossi lõpetamata romaanist: poolelijäämine on teose struktuurne orgaaniline osa, ERR 21.01.2020