Tartu Ülikooli Kirjastuselt on ilmunud käsiraamat „Balti kirjakultuuri ajalugu I. Keskused ja kandjad“. Raamatu koostaja on Liina Lukas ja toimetaja Katre Kaju ning autorite hulgas on lausa neli Kirjanduskeskuse töötajat – Martin Klöker, Ulrike Plath, Jaan Undusk ja Kristi Viiding.

I köide 8-köitelisest Balti kirjakultuuri ajaloost jutustab kirja tuleku ja leviku lugu tänasele Eesti ja Läti alale kuni 1840. aastani, vaadeldes eri keeltes kirja pandud tekste koos. Käesolev osa annab ülevaate kirjakultuuri keskustest ja kandjatest, näidates, kuidas tekkis ja aegade jooksul muutus kirjakultuuri toimimiseks vajalik institutsionaalne raamistik ja kujunes kirjanduslik avalikkus. See oli vundament, millele tugines eesti ja läti kirjakultuur.

Sarja koostaja ja peatoimetaja on Liina Lukas. I köite autorite hulka kuuluvad Vahur Aabrams, Meelis Friedenthal, Tiina-Erika Friedenthal, Katre Kaju, Tiina Kala, Kairit Kaur, Martin Klöker, Lea Leppik, Liina Lukas, Anu Mänd, Pärtel Piirimäe, Ulrike Plath, Aivar Põldvee, Tiiu Reimo, Aiga Šemeta, Jaan Undusk, Kristi Viiding. Köite toimetaja oli Katre Kaju, kujunduse tegi Stuudio Stuudio (Agnes Ratas).

Raamatu valmimist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikool, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ja Eesti Kultuurkapital. Uurimistööd on toetanud Eesti Uuringute Tippkeskus (Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond).