Eesti Teaduste Akadeemia juhatus kinnitas 18. juunil 2024 Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusnõukogu uue koosseisu. Teadusnõukogu liikmete volitused kehtivad viis aastat.

Teadusnõukogu koosseis:

 • Jaan Undusk, akadeemik, Kirjanduskeskuse direktor (nõukogu esimees ex officio);
 • Marin Jänes, Kirjanduskeskuse teadussekretär (nõukogu aseesimees ex officio);
 • Cornelius Hasselblatt, Eesti Teaduste Akadeemia välisliige, Tartu Ülikooli audoktor;
 • Mirjam Hinrikus, Kirjanduskeskuse juhtivteadur;
 • Risto Järv, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule arhiivi juhataja;
 • Hegely Klaus, Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna juhataja;
 • Janika Kronberg, Eesti Kirjanike Liidu eestseisuse liige;
 • Marju Kõivupuu, Tallinna Ülikooli kaasprofessor ja vanemteadur;
 • Ulrike Plath, Kirjanduskeskuse vanemteadur, Tallinna ülikooli professor;
 • Kristiina Ross, Eesti keele Instituudi juhtivteadur;
 • Rein Veidemann, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor;
 • Mart Velsker, Tartu Ülikooli kaasprofessor;
 • Kristi Viiding, Kirjanduskeskuse juhtivteadur.