1.–3. novembril toimub Tartus Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni 14. rahvusvaheline konverents „Lüürilise luule tegur väikeste kultuuride kujunemisel“ („The Factor of Lyrical Poetry in the Formation of Literary Cultures”), mis keskendub lüürilise luule rollile eriti väikekultuurides ja uurib ühtlasi lüürika tähendust tänapäeva kirjanduses.

Juttu tuleb luule ajaloost ja tänapäevast – alates trubaduuride luulest 13. sajandil uusimate luule- ja laulutekstideni välja. Kõneldakse luule traditsioonidest ja uuendustest, selle poeetilisest, poliitilisest, ideoloogilisest, ühiskondlikust, religioossest ja pedagoogilisest mõõtmest, suhetest teiste kunstidega, luule tõlkimisest ja tõlgendamisest, esitusest ja vastuvõtust, luulekeelest ja mitmekeelsusest luules. Teada saab olulist eesti, läti, leedu, soome, inglise, ameerika, prantsuse, itaalia, hispaania, saksa, albaania, hollandi, india, liibanoni luule kohta.

Kirjanduskeskuse vanemteadurite Martin Klökeri ja Kristi Viidingu ettekanded käsitlevad luulet varauusajal. Martin Klöker kõneleb varauusaja luule kohast ja funktsioonist kirjakultuuris ning Kristi Viiding võtab vaatluse alla 1648. aastal toimunud pöörde Liivimaa humanistlikus luules, mille tõi saksa satiirik Joachim Rachel.

Konverents toimub Tartu Ülikooli peahoones, ent seda on võimalik jälgida ka Zoomi vahendusel. Kohapeal saavad konverentsist osa kehtiva koroonapassiga külalised.

Programmi ja veebiülekandelingid leiab konverentsi kodulehelt SIIN.

Konverentsi korraldavad Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon ja Tartu Ülikooli võrdleva kirjandusteaduse õppetool. Konverents toimub Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi (Eesti-uuringute tippkeskuse), Eesti Teadusagentuuri (PRG1106) ja Potsdami Ülikooli toel.