Ajakirja Methis. Studia humaniora Estonica sügisnumber 2022 mõtestab loodusluse ja keskkondluse vahekorda ning püüab mõista, millal algas lahknemine „looduse“ ja „keskkonna“ vahel Eestis elavate eri rahvaste kultuurides, samuti kuidas arenesid loodus- ja keskkonnaliikumise vormid erisugustes poliitilistes kontekstides.

Erinumbri toimetajad: Ulrike Plath, Elle-Mari Talivee, Kadri Tüür

Ajakirja saab lugeda siit.