Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus kolis suvel Toompea nõlvale Kohtu tänavale. Uueks asukohaks on Eesti Teaduste Akadeemia maja, kus nüüd on koos mõlemad Akadeemia asutused – juba varem asus siin Teaduste Akadeemia Kirjastus, nüüd ka Kirjanduskeskus. Peale kolme asutuse koostööst tekkivale sünergiale on oluline ka maja ise. Kirjanduskeskuse üks teadustöö suundi on mitmekeelne baltisaksa kirjakultuur ning teaduse ja baltisaksa kultuuriga tihedalt põimunud hoone on seetõttu hästi sobiv asukoht.

Omal ajal moodsa ja euroopaliku linnapalee lasi ehitada Ewald Alexander Andreas von Ungern-Sternberg 1865, hoone projekteeris Berliini arhitekt Martin Philipp Gropius. 1910 sai hoone Eestimaa Rüütelkonna omandiks, 1911 läks see vahetuskaubana Eestimaa Kirjanduse Ühingu kätte. Viimane oli baltisakslaste enam kui poole sajandi eest Tallinnas asutatud teadusühing, kuhu selleks ajaks kuulus 625 liiget. Ühing tõi majja oma raamatukogu ja mitmesuguseid kollektsioone hõlmava Eestimaa Provintsiaalmuuseumi. Majast kujunes tasapisi baltisaksluse keskus, kuhu 1925 asus ka vastloodud Saksa kultuuromavalitsus.

Teise maailmasõjaga olukord muutus – baltisakslased asustati ümber, kultuuromavalitsus saadeti laiali. 1940 likvideeriti Eestimaa Kirjanduse Ühing ja selle varad koos hoonega Toompeal natsionaliseeriti. 1946 anti maja Eesti Teaduste Akadeemia kasutusse, kes on maja omanik ka praegu. Seega jäi maja siiski teadusega seotuks ning Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse lisandumisega on taasloodud ka side maja baltisaksa ajalooga.

Kirjanduskeskuse uus aadress on Kohtu 6, 10130 Tallinn. Kirjanduskeskuse muuseum asub ikka Nõmmel aadressil Väikese Illimari 12, kuhu olete väga külla oodatud!