27. mail 2024 kaitses Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse digiteerimisjuht Iris Eelmaa Tallinna Ülikoolis kultuuriteaduse erialal bakalaureusetöö „Friedebert Tuglase Majamuuseumi asutamise idee ja teostus museoloogia ning Nõukogude uuringute valguses”. Töö juhendaja oli Kirjanduskeskuse vanemteadur Elle-Mari Talivee.

Tuglase Majamuuseumi avamine 2. märtsil 1976, vaade uurijate tööruumile (UTKK F 12:21/Fo10). Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse fotokogu

1993. aastal loodud Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse üheks eelkäijaks on 1976. aastal asutatud Friedebert Tuglase Majamuuseum. Kuigi tegemist on olulise osaga Kirjanduskeskuse ajaloost, ei ole seni Majamuuseumi asutamise idee kujunemist ega teostust põhjalikult uuritud.

Irise bakalaureusetöö eesmärk oli alustada süvenemist Majamuuseumi ajaloosse, peamiselt ajavahemikku 1970–1980, eelkõige Kirjanduskeskuse arhiivis säilitatava materjali ja Majamuuseumi endiste töötajate mälestuste põhjal, tõlgendades neid lähtuvalt museoloogiast ja Nõukogude uuringutest. Niisiis on uuritud näiteks dokumente ja kirjavahetust, aga ka Majamuuseumi esimese juhataja August Eelmäe meenutusi tema 75. sünnipäeva puhul avaldatud tekstikogumikus „Kõned ja kirjatööd“ (Haug et al. 2006), ning läbi viidud kirjalikud intervjuud Majamuuseumis selle algusaastail vanemteadurina töötanud Toomas Haugi ja taasiseseisvunud Eesti ajal vanemtoimetaja-tekstoloogina töötanud Ülle Kursiga.

Kuigi uurimuse raames selginesid mitmed küsimused ja ilmnes põnevaid avastusi, millest vormub arvatavasti lähitulevikus ka artikkel, siis ootab edasist analüüsi kordades rohkem materjali kui kõnealuse töö maht lubas käsitleda. Iris loodab sügisel asuda õppima Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi ajaloo magistrantuuri plaaniga jätkata Friedebert Tuglase Majamuuseumi ajaloo uurimist, võttes lisaks Kirjanduskeskuse arhiivile ette ka teistes Eesti arhiivides leitava Majamuuseumi puudutava info.