Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ning Heidelbergi Jochmanni-Seltsi koostöös on ilmunud kolmas osa üht salapäraseimat Eesti baltisaksa kännust võrsunud kirjameest Carl Gustav Jochmanni (1789–1830) käsitlevatest uurimustest. Artiklikogumiku „Carl Gustav Jochmann – Ein Kosmopolit aus Pernau“ koostajad ja toimetajad on Ulrich Kronauer ja Jaan Undusk ning see ilmus kirjastuselt Universitätsverlag Winter Heidelberg.

Jaan Unduski ettekanne „Geheime Mission Öffentlichkeit“, mille ta pidas raamatu ilmumise puhul märtsis 2020 Jochmanni-Seltsile.

Samuti on värskelt ilmunud Jochmanni-uurimuste neljas osa „Die Brüder Jochmann aus Pernau: Getrennte baltische Lebenswege“, mille koostaja on Horst Gundlach.

Huvitava faktina on sarja kirjastaja Universitätsverlag Winter juba ligi 200 aastat olnud seotud Carl Gustav Jochmanni töödega. Christian Friedrich Winter kirjastas Jochmanni kolm raamatut: „Betrachtungen über den Protestantismus“ (1826), „Über die Sprache“ (1828) ja „Briefe eines Homöopathischgeheilten an die zünftigen Widersacher der Homöopathie“ (1829). Alates 1998. aastast avaldab kirjastus Jochmanni kogutud kirjatöid.