Kultuurisuhete käsitlus on kaua kannatanud metodoloogilise rahvusluse all, mis näeb rahvust kultuuride võrdleva uurimise iseenesestmõistetava ühikuna. Sellisele rahvuskeskele lähenemisele on heaks alternatiiviks kultuuripõimingute ja -ülekannete uurimine, mis rõhutab rahvuskultuuride hübriidset iseloomu. 2017. aasta kevadel toimus Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses rahvusvaheline konverents „Entangled Literatures and Cultures: Systems of Relations, Intersections, Reciprocity“, kus mõeldi kultuuripõimingute uurimise kontseptuaalse raamistiku üle, toetudes näidetele väga erinevatest kultuuridest ja kultuurivaldkondadest.

Seekordne ajakirja Journal of Baltic Studies erinumber jätkab konverentsil alustatut. Erinumber ilmub koostöös Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega ning lähtub Kirjanduskeskuse institutsionaalse uurimistoetuse projektist IUT28-1 „Põimunud kirjanduslood: Eesti kirjakultuuri diskursiivne ajalugu“ (teadusteema juht Jaan Undusk). Erinumbri koostas Eneken Laanes.

Volume 51 2020
Issue 3
2020 pages 301-475
Entangled Cultures in the Baltic Region

 

Artiklid

Eneken Laanes. Introduction: entangled cultures in the Baltic region

Kristi Viiding & Thomas Hoffmann. Cultural entanglement in early modern letter-writing: David Hilchen’s correspondence with humanists from the Low Countries

Martin Klöker. The model of entanglement and change in literary history: peculiarity and performance of a pattern for pre-national literature

Linda Kaljundi & Ulrike Plath. Serfdom as entanglement: narratives of a social phenomenon in Baltic history writing

Kaisa Kaakinen. Entangled histories and divided audiences: overhearing Joseph Conrad, W. G. Sebald, and Dan Jacobson

Piret Peiker. Entangled discourses in a Bildungsroman of Soviet Estonian modernity: from an Ugly Duckling to Gagarin’s Space Princess?

Daniele Monticelli. Translating the Soviet Thaw in the Estonian context: entangled perspectives on the book series Loomingu Raamatukogu

Kevin M. F. Platt. Entangled histories in Eastern Europe: complementary occlusions and interlocking extremes in Baltic-Russian memory conflicts

Eneken Laanes. Entangled memories of human rights in Kristina Norman s video art space visual frames politics of art

 

Journal of Baltic Studies on rahvusvaheline eelretsenseeritav multidistsiplinaarne teadusajakiri, kus avaldatakse poliitika-, sotsiaal-, majandus- ja kultuuri valdkonna teadusartikleid Balti riikide ja Läänemere regiooni kohta. Ajakirja annab välja Balti Uurimuste Edendamise Ühing (Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS).