Kirjastuselt Routledge ilmus Põhjamaade kirjanduslikku dekadentsi käsitlev artiklikogumik „Nordic Literature of Decadence“ koos ulatusliku sissejuhatuse ja järelsõnaga. Sarjas „Among the Victorians and Modernists“ ilmunud raamatus on vaatluse all viie riigi – Taani, Norra, Rootsi, Soome ja Eesti – kirjandus.

Artiklikogumiku ühe toimetaja ja autori, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteaduri Mirjam Hinrikuse sõnul täidab „Nordic Literature of Decadence“ lünga maailmakirjanduse kaardil. Keskendudes angloameerika kultuuriruumis peaaegu tundmatule ja seega väheuuritud põhjamaade kirjandusele, laiendab ja täiendab kogumik fin de siècle´i dekadentsi uuringute valdkonda. Põhjamaades tõlgendati Pariisist pärit uusi kirjanduse ja kunsti voole kuritahtliku invasioonina, „musta üleujutusena“, mis ulatusliku leviku tõttu ähvardasid hävitada rahvuskultuuri alused. Siiski tõmbasid ka Põhjamaid, mis olid Euroopa suurlinlikest keskustest maha jäänud nii urbaanse, industriaalse kui ka sotsiaalse arengu mõttes, need vastuolulised ismid jõuliselt enda poole. Nii tekkisid siin omaenda iseäralikud dekadentsi manifestatsioonid, mis eelistasid allegoorilisi ja allusioonirohkeid dekadentsi vorme, kohalikke agraarmaastikke ja primitiivseid looduse kirjeldusi, millega omakorda põimusid fin-de-siècle´i dekadentsi filosoofiline alus (Bourget, Nietzsche jne), mütoloogia ja rahvuslikud liikumised. Põhjamaade dekadentsist sai selgelt eristuv nähtus, mis reisis tagasi Prantsusmaale ja teisesse Euroopa riikidesse ja mõjutas nõnda omakorda sealseid dekadentsidebatte.

Raamatu toimetajatest ja koostajatest
Pirjo Lyytikäinen on Helsingi Ülikooli soome kirjanduse professor ning sümbolismi ja dekadentsi spetsialist.
Riikka Rossi on Tampere Ülikooli soome kirjanduse lektor ja Helsingi Ülikooli soome kirjanduse dotsent ning kirjandusliku naturalismi spetsialist.
Viola Parente-Capková on Turu Ülikooli teadur ja projektijuht ning dekadentsi ja sümbolismi spetsialist.
Mirjam Hinrikus on Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse vanemteadur ning dekadentsi ja sümbolismi uurija.

Raamatu sisukord

Raamatut esitletakse reedel, 15. novembril 2019 kell 14.15–17.00 Helsingi Ülikoolis. Täpsem info esitluse kohta SIIN.