Täna selgusid Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate laureaadid. Artikliauhinna võitis Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur Elle-Mari Talivee artikliga „Ühistransport eesti kirjanduses“ (Keel ja Kirjandus 2020, nr 6, lk 483-501).

Auhinnatud artikli kirjutas Elle-Mari Talivee eelmise aasta alguses Åbo Akademi ülikoolis külalisteadurina töötades. Projekti „Ühistransport kui avalik ruum Euroopa linnades: narratiivid, kogemused ja vastuolud (PUTSPACE)“ raames saadud stipendiumi toel kaht Turus viibitud kuud kirjeldab ta kui mõnusat aega põneva uurimisteema seltsis. „See oli selline kerge südamega rõõmus kirjutamine varakevadises sõbralikus soomerootsi ülikoolilinnas, ja auhind teeb mulle seda enam rõõmu.“

Projektil on tekkinud Turus oma pisike ühistranspordi ajaloo teemaline raamatukogu ja Turu ülikooli raamatukogus on üksjagu eesti kirjandust. „Mul oli kaasas ka raamatuid, millega tahtsin tegeleda, ja kogesin võõrsil ka, et eesti kirjaniku peale saab alati loota – palusin mitmeltki autorilt e-kirja teel nende raamatute faile,“ ütleb ta ja lisab, et tahaks eraldi tänada Aare Olanderit, kes teda omakorda Tallinna transpordiajaloo materjalidega varustas. Elle-Mari Talivee on pikemalt uurinud kirjanduslikku linna ning tema sõnul on liikumine selles üks, mis linna loob: „Päris linna ju ka – Tallinna jalgratturina huvitab mind transpordiküsimus niikuinii.“

Elle-Mari Talivee tuli Turust tagasi Tallinna paar päeva enne eriolukorra kehtestamist ja kui ta siis mõtleski, et ilmselt ei ole tükk aega enam selle teemaga mahti tegeleda, lõpetas ta mõni nädal tagasi uue käsitluse ühistranspordist – ülevaade noore Tuglase seiklustest pagulasena Euroopa raudteedel peaks ilmuma Maanteemuuseumi Toimetistes sügisel.