Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus kuulub MTÜsse Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing, kus ühiselt tehti projekt „Lugemine põlvkondadevaheliste sidemete tugevdajana“.

Projekti eesmärgid

  • Saavutada laiem kõlapind sellele, kui oluline on lugeda ilukirjandust.
  • Lugemise ja lugude jutustamise kaudu tihendada sidemeid perekondade vahel. Ühiste lugemiselamuste jagamine, loo jutustamine (storytelling) ning üksteisele valjusti ettelugemine toimib efektiivse põlvkondadevahelise sidemete tugevdajana. Kirjanikumuuseumid on sellise tegevuse arendamiseks ja promomiseks suurepärane keskkond, mis omab mitmekülgseid võimalusi erinevate tegevuste kaudu erinevates vanusegruppides ja sotsiaalsetes keskkondades viibivate inimeste kirjanduse ja lugemise juurde toomiseks.
  • Reklaamida nende tegevuste kaudu ka kirjandusklassikat ja kirjanduspärandit, et tagada kultuuriline järjepidevus.

Projekti tulemusel valmisid uued innovaatilised haridusprogrammid; lugemise ja loo jutustamise põhised tegevused peredele; paranevad muuseumi turundamise (sihtrühmadeni jõudmise) osakused ning organisatoorne tegevus.

Projekti tulemuste kohta saab lugeda projekti blogist.