Keskkonnainvesteeringute Keskus
Underi roos
Marie Underi nimeline roos tema koduaias
FOTO: Mari Klein

Projekti nimi

Loodusõpperada Underi ja Tuglase muuseumiosakonna aias

 

Projekti aeg

oktoober 2013 – juuni 2015

 

Projekti toetaja

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm

 

Toetuse summa

11 185 eurot