2023. aastal renoveeritakse hoone, kus asuvad Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse tööruumid, raamatukogu ja kollektsioonid, eesmärgiga parandada hoone energiatõhusust läbi nutika energiajuhtimise. Selleks ehitatakse praeguse ebatõhusa ja kuluka küttesüsteemi asemel kaasaegne küttesüsteem, asendatakse olemasolev soojustagastuseta ventilatsioon automatiseeritud, energiatõhusa soojustagastusega ventilatsioonisüsteemiga ja ehitatakse välja nutikas energiasäästlik valgustuslahendus.

Tööd lähtuvad 2023 varakevadel tehtud auditist, mis andis hinnangu hoone energiatarbimisele ja tehnilisele seisukorrale ning soovitusi hoone energia ja sisekliima parandamiseks. Hoone on ehitatud 1930-ndate alguses ja täiendatud juurdeehitusega 1976. aastal ning see on kultuuriväärtusena muinsuskaitse all. Seetõttu tehakse renoveerimise käigus tihedat koostööd muinsuskaitse spetsialistidega, kes aitavad uusi lahendusi kasutusele võtta nii, et see aitaks esile tõsta ka hoone ajaloolist väärtust.

Renoveerimiseks eraldas Haridus- ja Teadusministeerium 250 000 eurot ja raha kasutamise tähtajaks on 2023. aasta lõpp. Oleme hoone renoveerimisega kaasatud LIFE IP BuildEST integreeritud projekti „Hoonete rekonstrueerimisalase suutlikkuse suurendamine Eesti kliimaeesmärkide saavutamiseks“, mille eesmärk on töötada välja ja rakendada vajalikud tööriistad Eesti pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia täielikuks rakendamiseks.