Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus kuulub MTÜsse Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing, mis koordineeris 2011–2013 rahvusvahelist projekti „Comparing Learning Opportunities in the Field of Literary Heritage“. Projekti toetas 20 000 euroga Euroopa elukestva õppe programmi täiskasvanuhariduse allprogramm Grundtvig ja selles osalesid kirjanike muuseumid ja kirjanduskeskused Eestist, Kreekast, Luksemburgist, Soomest ja Ungarist. Projekti tulemusel valmis raamat, koduleht ja virtuaalnäitus Euroopa kirjanduslikest karakteritest.

Virtuaalnäitus põhineb ideel, et kirjandustegelased pakuvad laiale publikule väga otsest ja isiklikku juurdepääsu kirjandusele ja toimivad kultuuris mütoloogiliste tegelastena. Odüsseus, Don Quijote, kuningas Lear, Faust ja Anna Karenina on tuntud tegelased isegi neile, kes vastavaid teoseid lugenud ei ole. Näituse eesmärk on anda laiemale avalikkusele võimalus tutvuda legendaarsete tegelaskujudega ka Euroopa väiksemates rahvuskirjandustes.

Näitus on üles ehitatud kolmetasandilisena: tegelane-kirjanik-kontekst. Nii saab huviline rohkem teada tegelaskuju loonud autorist ning kohalikust kirjanduselust ja ühiskonnast ajal, mil kirjanduskarakter ilma sündis. Näitusel on esindatud Eesti, Kreeka, Luksemburgi, Soome ja Ungari kirjanduse populaarsed tegelaskujud, Eestit esindavad näitusel Kalevipoeg, Lotte, Tiina (Libahunt), Toots ning Andres ja Pearu.