2. juunil 2023 korraldavad Läti Rahvusraamatukogu, Francke Asutused Halles ja Halle-Wittenbergi ülikooli interdistsiplinaarne pietismiuurimise keskus digitaalse konverentsi „Pietismus in der baltischen Geschichte – Forschungen und Perspektiven“ (Pietism Baltimaade ajaloos – uurimisseis ja perspektiivid). Konverentsil osalevad Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa ja Hollandi ajaloolased, kirjandusteadlased ja teoloogid. Teiste seas esineb Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadur Aira Võsa, kes peab ettekande „Pietistischer Habitus in den Schriften der adligen Frauen“ (Pietistlik sättumus aadlinaiste kirjalikus pärandis). Kitsamalt on selles vaatluse all kolm 18. sajandil sündinud baltisaksa aadlinaist, kelle kirjalikku pärandit on seostatud pietismi või hernhuutlusega: Elisa von der Recke, Helene Marie von Kügelgen ja Barbara Juliane von Krüdener. Ettekandes püütakse määratleda nende loomingu pietistlikkust resp. hernhuutlikkust. Autorite tekstide teoloogilise analüüsi käigus avaneb balti naisaadlike religioossusest eripalgeline pilt: selles kajastuvad peale pietismi ka näiteks valgustusteoloogia ja äratusliikumiste mõjud.

Ettekanne toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusprojekti „Kokkupuuted, üleminek, muutus: nobilitas haereditaria ac litteraria varauusaegse kirjanduse väljakujunemisel Poola ja Rootsi Liivimaal“ raames.

Konverentsi kava