• Koostaja ja toimetaja
 • Aare Pilv
 • Artiklite autorid
 • Tiia Allas, Jaan Kangilaski, Jaan Kaplinski, Jan Kaus, Madis Kolk, Piret Kruuspere, Jüri Lipping, Leo Luks, Indrek Ojam, Aare Pilv, Anti Saar, Henrik Sova ja Rein Veidemann
 • Kujundaja
 • Tiiu Pirsko
 • Keeletoimetaja
 • Tiina Hallik
 • Kirjastus
 • Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
 • Ilmumisaasta
 • 2020
 • Lehekülgi
 • 248

Madis Kõivu erilisest kohast eesti kultuuris annab tunnistust tõsiasi, et tema kirjandusliku ja filosoofilise loomingu tõlgendamine pakub jätkuvalt mõtteainet paljudele. Pärast enam kui viieteistaastast pausi ilmuv kolmas Madis Kõivule pühendatud artiklikogumik „Jalutuskäigud ja kohvijoomised“ proovib anda sünergilise pildi Madis Kõivu originaalsest vaimumaailmast.

Aare Pilve koostatud kogumikku on Madis Kõivu fenomen kokku toonud kirjanduse- ja teatriinimesed ning eri koolkondade filosoofid, jututeemaks võro kultuurilugu, Kõivu tegevus filosoofina, Kõivu proosa eripärad, teatrikriitika probleemid, mälu ja aja küsimused, filosoofia ja teatri vahekord, Kõivu „ometi“, „metafüüsilise õhtupooliku“ tähendus jne. Omaette tuumiku moodustavad vaatlused Kõivu näidendile „Lõputu kohvijoomine“, mille lavastas Priit Pedajas. Lisaks leidub siin üks pikem vestlus Madis Kõivuga 1998. aastast ning tema kirjutiste bibliograafia alates 2004. aastast, mil ilmus eelmine.

 

Sisukord

Saateks
Jaan Kaplinski Madis Kõiv: kontrapunktilisi mälestusi ja mõtteid
Tiia Allas „Mis diagnuus taa sääne om – kotussõvaimust vaivatu?“ Madis Kõiv ku võro kultuuriluu kirjapandja
Anti Saar „Kadunud Kõtu“ ja kadunud Kõtu
Indrek Ojam Madis Kõivu romaani poeetikast ja kohast eesti kirjandusruumis
Jan Kaus Kaos ja mälu
Madis Kolk Madis Kõiv kui teatrikriitik
Piret Kruuspere Madis Kõivu „Lõputu kohvijoomine“: näitemäng ja lavastus
Vestlusring „Lõputu kohvijoomise“ üle
Jaan Kangilaski Madis Kõiv ja analüütilise filosoofia seminar
Rein Veidemann Madis Kõivu „ometi“
Henrik Sova Ometi-algoritm Madis Kõivu ainetel
Aare Pilv Märkmeid Madis Kõivu mälugrammatikast
Leo Luks Meil ajaäärne tanavas. Lisandusi analüüsile
Jüri Lipping Was ist des Esten Philosophie? Mõned lugemismuljed
Vestlus Priit Pedajase ja Ain Lutsepaga
Jalutuskäike majade juurde
Madis Kõivu tekste. Jätkubibliograafia alates 2004. aastast
Nimeloend