• Koostaja
 • Rein Undusk
 • Kujundaja
 • Tiiu Pirsko
 • Keeleline toimetaja
 • Eevi Ross, Kersti Linask (resümeed)
 • Kirjastus
 • Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
 • Ilmumisaasta
 • 2014
 • Lehekülgi
 • 399

Raamat on kokkuvõte UTKK samanimelisest sihtfinantseeritavast teadusteemast (2008-2013) ning sisaldab artikleid 12 autorilt, mida kõiki peaks ühendama isetekkelisuse ja siirde problemaatika uurimine nii Eesti kultuuris kui ka kultuuriteoreetilises mõttes laiemalt. Kõik artiklid on varustatud pikemate ingliskeelsete resümeedega.

Sisukord

Sissejuhatuseks autogeneesist ja ülekandest
Introductory Notes on Autogenesis and Transfer
Jaan Undusk

I. Balti kultuuriruum saksa ja eesti pingeväljas

Vaikus “majas”. Majaisand, valitseja ja kultuurideülene ühiselu Baltimaade ökonoomilises kirjanduses 1750-1850
Silence in the “House”. Hausvater, Bailiff, and Transnational Everyday Life in Baltic Economic Literature 1750-1850
Ulrike Plath

Eesti Pindaros. K. J. Petersoni oodide vaimuloolisest taustast
The Estonian Pindar. On the Background of K. J. Peterson`s Odes in the Framework of the History of Ideas.
Jaan Undusk

Muistne vabadusvõitlus baltisaksa romaanis
The Ancient Fight for Freedom in Baltic German Novels
Liina Lukas

II. Sajandivahetuse eel ja järel: romantism, realism, modernism

Vaba mees Bornhöhe “Tasujas”. Kultuurimälu, rändavad vormid ja rahvuse rajajooned
Free Man in Bornhöhe`s The Avenger. Cultural Memory, Travelling Forms, and Borders of the Nation
Eneken Laanes

Jutustuse ja romaani vahel. Elisabeth Aspe linn
Between Story and a Novel. Elisabeth Aspe`s Town
Elle-Mari Talivee

Ambivalentsest dekadentsist ja selle sümptomitest Paul Bourget` ja Friedrich Nietzsche tekstides ning Friedebert Tuglase romaanis “Felix Ormusson”
About Ambivalent Decadence and its Symptoms in the Texts of Paul Bourget and Friedrich Nietzsche and in novel Felix Ormusson by Friedebert Tuglas
Mirjam Hinrikus

Päivlik iin nink taivas takan. Artur Adsoni luule tunnetuslik tagapõhi
Sun in the Frontline and Sky Behind the Scenes. The Cognitive Poetry of Artur Adson
Õnne Kepp

III. Taasiseseisvumise eel ja järel: mälu, identiteet, eksistents

Rahvusliku ajaloo tõlgendusi eesti draamas ja teatris 1970.-1980. aastatel
Interpretations of National History in Estonian Drama and Theatre in the 1970s-1980s
Piret Kruuspere

Witold Gombrowiczi ja poola absurdidramaturgia retseptsioon Eestis
The Reception in Estonia of Witold Gombrowicz and Polish Dramaturgy of the Absurd
Eva-Liisa Linder

Piibel ja eesti kultuuri enesekirjeldus XX-XXI sajandi vahetusel. Ene Mihkelsoni eneseleidmine
The Bible and Auto-Communication in Estonian Culture at the Turn of the 20th and 21st Centuries. Identifications of Ene Mihkelson.
Anneli Mihkelev

Kaks arutlust eksistentsiaalse ja kultuurilise enesepoiesise teemal
Two Reasonings About Existential and Cultural Autopoiesis
Aare Pilv

IV. Infinitum ignotum est

Infiniitsusest antiigi ja kristluse ristteel
About Infinity at the Crossroads of Antiquity and Christianity
Rein Undusk

Isikunimede register
Ilmumisandmed