Projekti koduleht

Projekt uurib ambivalentse ja afektiivse üleminekulisuse esitusi eesti kirjanduses ja kunstis ning võrdleb neid nii näidetega väikestest Balti ja Põhjamaade kultuuridest kui ka Euroopa suurtest kultuuridest. Projekti põhieelduse kohaselt taastootis selliseid ambivalentseid esitusviise dekadentsi diskursus, kus allakäik tähendab samaaegselt uuenemist ja tõusu. Dekadents kui üleminekuseisundite väljendaja aktualiseerub koos Noor-Eestiga (1905-1915), mis seab kunsti eesmärgiks keskkonnavahetuse ehk linnastumise tagajärgede kujutamise. Maalt linna kolimist tajutakse nii tõusu kui languse võtmes, samastudes üheaegselt „noore“ rahvuse ja vana, dekadentliku Euroopaga.

 

Kesksed uurimisküsimused

 • Milliste narratiivsete ja visuaalsete strateegiate abil konstrueeritakse noort rahvust ja dekadentlikku Euroopat?
 • Kuidas dekadents seguneb rahvuse eri vormidega?
 • Kuidas dekadents põimub allakäigudiskursustega, mis ilmnevad naturalismis?

 

Projekti vastutav täitja

 • Mirjam Hinrikus

 

Projekti põhitäitjad

 • Merlin Kirikal
 • Leo Luks
 • Viola Parente-Capkova
 • Riikka Rossi
 • Jaan Undusk

 

Projekti täitjad

 • Tiina Abel
 • Lola Annabel Kass
 • Hegely Klaus
 • Marianne Lind
 • Aare Pilv
 • Kai Stahl
 • Kri Marie Vaik