Sihtfinantseeritava teadusteema eesmärk on uurida Eesti kirjakultuuri identsusloome mehhanisme autogeneesi (isetekke) ja kultuuriülekannete pingeväljas.

Teoreetilist tausta loovad kultuuriülekannete teooria, postkoloniaalsed uuringud ja väikerahvaste hilinenud modernsust käsitlevad analüüsid. Näidatakse, et eesti rahvusliku identsuse juured on hübriidsed ning peituvad ka rahvuslikult, keeleliselt ja geograafiliselt “võõrastes” kogukondades: baltisaksa kultuuris, rahvusvahelises modernismis, globaalses paguluses, nõukogude imperiaalses kultuuriülekandes jne. Vaadeldakse eri kunstiliikide (kirjandus-teater) vahelisi ülekandeid. Võtmeprobleemideks on originaali ja koopia vaheliste suhete pööratavus, koloniaalkultuuride üleminek rahvuskultuurideks, kultuurimälu, modernne Euroopa kultuur ja selle kiirendatud vastuvõtt 20. sajandi Eestis. Uuringu aluseks on tekstide žanriliselt laiapõhjaline diskursianalüütiline vaatlus (ilukirjandus, ajalookirjutus, reisikiri, filosoofia, teatritekstid).

 

Teadusteema juht

 • Jaan Undusk, direktor, PhD – kirjandusfilosoofia, kultuuritekstide ja metadiskursside retoorilis-tüpoloogiline analüüs, eesti ja baltisaksa kirjandus ja kultuur

 

Teadusteema põhitäitjad

 • Mirjam Hinrikus, teadur, PhD – 19. ja 20. sajandi vahetuse kultuurikontekst, A. H. Tammsaare ja Noor-Eesti autorite looming soouuringute vaatenurgast
 • Piret Kruuspere, teadur, MA – eesti näitekirjandus, eesti kirjanduse teatriretseptsioon, eesti teatri ja teatrimõtte ajalugu
 • Eneken Laanes, vanemteadur, PhD – narratiiv, identiteet ja ajalugu eesti nüüdisromaanis
 • Liina Lukas, vanemteadur, PhD – eesti-saksa kirjandussuhted, baltisaksa kirjandus, 18. sajandi Euroopa kirjandus
 • Anneli Mihkelev, vanemteadur, PhD – intertekstuaalsus eesti kirjanduses, allusioonide toimimine kirjanduses ja kultuuris
 • Aare Pilv, teadur, MA – autometatekstuaalsuse mõiste ja toimimine kirjandusväljal, kaasaegne eesti luule
 • Ulrike Plath, vanemteadur, PhD – Baltikumi mõisaelu sotsioloogia ja kulturoloogia, loodusliku ruumi ja keskkonna mõju Baltikumi rahvusliku ja regionaalse identiteedi kujunemisel.
 • Rein Undusk, teadur, MA – kirjandusteooria, antiikretoorika, kirjandusteaduse mõisteajalugu

 

Teadusteema täitjad

 • Eva-Liisa Linder, MA
 • Vahur Aabrams, MA – J. R. M. Lenzi looming, vanem eesti kirjandus, baltisaksa kirjandus
 • Riina Oruaas, teadussekretär, MA – pärimusteater
 • Kairit Kaur, doktorant
 • Regina-Nino Kurg, doktorant
 • Helen Kurss