Väitega, et eesti ajalooline proosa on mänginud olulist rolli eesti kultuurimälu kujundamisel, luues selle kõige kesksemad kujundid ja narratiivimustrid, on lihtne nõustuda. Samas on see väide Eesti kirjandus- ja kultuuriteadustes suuresti läbi uurimata.

Lähtudes sellest hüpoteesist, on uurimisprojektil kaks eesmärki. Esiteks soovib projekt kirjutada ajaloolise romaani žanri ajalugu eesti kirjanduses, uurides seda kui kultuurimälu meediumit. Selleks käsitletakse erinevate perioodide ajaloolist proosat (19. sajandi lõpu ajalooline jutustus, Vilde, Aitsam, 1930. aastate ajalooline romaan, Ristikivi, Kangro, Kross jt), pöörates erilist tähelepanu ajaloolise romaani seostele ajalookirjutuse ja kultuurimäluga. Teiseks uurib projekt spetsiifiliselt ilukirjanduse, konkreetsemalt ajalooromaani poeetikat, mis võimaldab selle toimimist kultuurimälu meediumina. Selleks keskendub projekt neile ilukirjanduses loodud kujunditele ja narratiivimustritele, mille abil vormitakse, antakse edasi ja kujundatakse ümber kollektiivi ajalooteadvust. Metodoloogiliselt soovib projekt ühendada viimastel aastakümnetel tehtud uurimistöö kirjanduse kui kultuurimälu teemal (Assmann, Erll, Rigney) ajalooromaani kui ilukirjandusliku žanri uurimise auväärsete traditsioonidega kirjandusteaduses (Lukács, Hutcheon, Aust, Nünning, Maxwell).

ETF grant nr 8530
Grandi hoidja Eneken Laanes

 

Grandirühma liikmed

  • Maarja Hollo (Eesti Kirjandusmuuseum)
  • Linda Kaljundi (Tallinna Ülikool)
  • Prof Tiina Kirss (Tallinna Ülikool)
  • Aare Pilv
  • Piret Peiker (Tallinna Ülikool)
  • Jaan Undusk

 

Grandiprojekti seminarid ja konverentsid

Seminar Novels, Histories, and Novel Nations: Finnish and Estonian Historical Fiction II, 11-12 October 2012, Tallinn

Seminar Novels, Histories, and Novel Nations: Finnish and Estonian Historical Fiction and Historiography, 8-9 December 2011, Helsinki

Seminar Ajalooromaan, kultuurimälu, Eesti II, 01.12.2011, Tallinn

Seminar Ajalooromaan, kultuurimälu, Eesti I, 21.04.2011, Tallinn

Konverents Ajalooromaan: poeetika ja poliitika 8.–9.03.2011, Tallinn