Affiliate Museum

12 Väikese Illimari Street
11623 Tallinn
ESTONIA
Phone: +372 672 2846
E-Mail: muuseum@utkk.ee