Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutab Vabariigi Valitsuse nimel välja teaduspreemiate konkursi 2019. aastal järgmistes valdkondades.

Üks preemia vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest (50 000 eurot). Preemiakandidaadi(tide) ülesseadmiseks esitada:

 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk) ja muu tulemusega seotud materjal eesti ja inglise keeles;
 • curriculum vitae (kuni 3 lk).

 

Kaks preemiat pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (á 40 000 eurot). Preemia kandidaadi ülesseadmiseks esitada:

 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk);
 • curriculum vitae (kuni 3 lk);
 • teaduspublikatsioonide nimekiri;
 • 10 olulisemat publikatsiooni ja eraldi nende loetelu.

 

Kaheksa aastapreemiat (á 20 000 eurot) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde esiletõstmiseks järgmistes teadus- ja arendustegevuse valdkondades:

 • täppisteadused;
 • geo-ja bioteadused;
 • keemia ja molekulaarbioloogia;
 • põllumajandusteadused;
 • tehnikateadused;
 • sotsiaalteadused;
 • arstiteadus;
 • humanitaarteadused.

 

Riigi teaduspreemiate komisjon ootab ettepanekuid 16. detsembriks 2018. Täpsem info Eesti Teaduste Akadeemia kodulehel.