4. mail 2016 kell 14.30 toimub Eesti Keele Instituudi maja II korruse väikeses saalis (Roosikrantsi 6) Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusseminar „Kameeleoninimesed. Rahvuslik loidus kui sotsiaalne kategooria“.

Ettekande peavad dr Ulrike Plath (Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus; Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus) ja dr Kaarel Vanamölder (Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus).

Rahvuslik identiteet ei olnud isegi rahvuspoliitika kõrghetkedel 20. sajandi esimesel poolel kõigi inimeste jaoks selge ja tähtis kategooria. Olla eestlane, sakslane või venelane (või hoopis osake neist kõigist) võis olla vabalt valitud situatiivne otsus. Rahvuslikult ükskõiksetest (national indifferent) inimestest räägitakse ajalooteaduses viimasel ajal üha enam, kui uuritakse Ida-Euroopa kultuurilisi ja keelelisi segaalasid.

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusseminari raames vaadatakse lähemalt kahte selle grupi esindajat: 1870. aastal Pärnumaal sündinud eestlast Liisa Pulsti, kes töötas 20. sajandi algul Riias elanud baltisaksa perekonnas teenijana, ja lahkus koos nendega 1939. aastal Warthegausse, jättes maha kaks oma poega ja jäädes selle perekonna juurde ka Saksamaal, ning 1928. aastal Suure-Jaanis sündinud Olaf Zimmerit, kes (balti)sakslasena otsustas olla „eesti poiss”. Pärast 1941. aasta järelümberasumist ja Eestist lahkumist, natsikoolituse saamist ja abiellumist saksa naisega tekkis Olaf Zimmeril alates 1991. aastast üha suurem huvi oma identiteedi vastu, mida ta mitmete kodumaade tõttu vastavalt olukorrale pidi vahetama.

Mida sarnast on nende kahe inimese eluteel ja nende tehtud otsustes? Kuidas võitlesid süsteemid nende rahvusliku paikapanemise eest ja vastu ning kas ja mismoodi vastupanu leiame nende elulugudes? Millised tekstižanrid ja narratiivid räägivad neist protsessidest?

Ettekanne on Eesti Ajaloomuuseumi projekti „Eesti järelümberasujad“ ning UTKK ja TLÜ AAK-i ühisprojekti lõpptulemus.

Lisainfot ürituse kohta saab küsida telefonil 644 3147 ning e-kirja teel utkk@utkk.ee.