Reedel, 1. märtsil kell 12.00–13.30 toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadusseminar „Taimnaine ja tantsijatar Johannes Semperi loomingus“.

Ettekande peab Tallinna Ülikooli doktorant Merlin Kirikal.

Eesti kirjaniku, tõlkija ja kultuuriorganisaatori Johannes Semperi mitmekülgse loomingu oluliseks figuuriks on moodne naisekuju. Modernset naist kujutab ta nii oma nooruspoeesias, s.o Peterburi päevil kirjutatud luuletustes (millest hiljem sünnib kogumik „Pierrot”, 1917) kui ka päevaraamatus. „Uue naise” detailsemat lahti kirjutamist alustab ta novellikogus „Hiina kett” (1918) ning jätkab kogumikes „Sillatalad” ja „Ellinor” (mõlemad 1927), millest viimase nimitegelane on Semperi modernne, liikuv ja vabadusihaline naine par excellence ning – kurioossel kombel – teatavas mõttes ka Semperi alter ego. Semperi „uue naise“ teekond jõuab täiuse ja sünteesini 1934. aastal avaldatud armastusromaanis „Armukadedus”, kus moodsaid naisekujusid Kristat ja Hermat on kujutatud (võrdlemisi) empaatiliselt ja mitmekülgselt. Ühtlasi käsitleb Semper („uut“) naiselikkust-mehelikkust ning sellega tihedalt seotud kaasaegsust ja modernse kirjanduse esteetikat ka oma esseedes.

Merlin Kirikali ettekande fookuses on Semperi naisekeha ideaalide kujundusvõtted ja nende seos tollase kultuuripildiga. Ta toob välja Semperi tekstides aiva korduvad naisekeha konstruktsioonid ja küsib, kuidas luuakse 1920. ja 1930. aastate eesti kultuuris ihaldusväärset naisekeha ning millist keha nähakse selle vastandina. Et peamiste võrdpiltidena ilmuvad Semperi loomes naine kui taim ja naine kui tantsijatar, keskendub Merlin Kirikal nende kujundite tõlgendamisele ning uurib, kuidas Semper nende meeliskujude korduvust (implitsiitselt) põhjendab ning kuidas seostuvad need üldiselt tollase lääne kultuuriga.

Teadusseminar toimub Eesti Keele Instituudi maja III korruse väikses saalis aadressil Roosikrantsi 6. Oma osavõtust palume teada anda aadressil utkk@utkk.ee. Olete oodatud!

Merlin Kirikal on Tallinna Ülikooli kultuuride uuringute doktorant. Ta uurib oma doktoritöös modernsust/modernismi, keha ja sugu Johannes Semperi tekstides.