Saja aasta eest, 1917. aastal, asutati meie kultuuriloo üks tähtsamaid rühmitusi Siuru. Siurulaste loomingus põimunud euroopalikud ja algupärased ideed ning nende väljendusvahendid avaldasid tuntavat mõju edaspidisele eesti rahvuskultuuri arengule, vormides nii uut esteetikat.

Sõdade ja revolutsioonide aastatel (1917–1919) suutis tollane noor põlvkond (Marie Under, Artur Adson, Henrik Visnapuu, Johannes Semper, Friedebert Tuglas, August Gailit) luua kõrgekvaliteetseid kunstiteoseid, korraldada oma raamatute kirjastamist ja tuluõhtuid. Siuru oskas luua uutmoodi kontakti publikuga, viies loomingu vahetult rahva sekka.

Näituse keskseteks eksponaatideks on trükised. Tutvustatakse teoseid, mis on ilmunud Siuru liikmeskonda kuulunud kirjanikelt rühmituse tegevusajal. Eksponeeritud on ka esmailmunud luuletusi, mis loodud Siuru algusajast varem. Näiteks 1917. aasta septembris ilmunud Underi „Sonetid“ sisaldab varem avaldamata luuletusi aastast 1912. Järgmisel aastal välja antud „Eelõitseng“ sisaldab luuletusi aastatest 1904–1913. Näitusel on esitatud ka šarže, epigramme ning fotosid.

Näitusel eksponeeritud trükised, fotosuurendused ja muu algmaterjal on pärit Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnast, Johannes Barbaruse foto originaal asub Eesti Kirjandusmuuseumis.

Näituse koostas kunstiteadlane Jüri Hain.

Näitust on võimalik külastada 6. juunini 2017.
Vaata ka pilte näituse avamiselt.

Lisainfo
Elle-Mari Talivee, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, muuseumiosakonna teadur, 627 2846, ellemari@utkk.ee
Lea Hein, Eesti Rahvusraamatukogu näituste osakonna projektijuht, 630 7148, lea.hein@nlib.ee
Krõõt Mõttus, Eesti Rahvusraamatukogu kommunikatsioonispetsialist,6 307 254, kroot.mottus@nlib.ee