Kui Meister Eckharti pärandis kuulub saksakeelsetele jutlustele oma kindel koht, siis kaks tema dominikaanist eellast ja kaasvenda, Albert Suur ning Dietrich Freibergist pole endast küll maha jätnud meieni säilinud saksakeelseid käsikirju, kuigi samas on teada, et ka nemad mõlemad saksa keeles oma saksa mittevaimulikust kuulajaskonna ees jutlustasid. Käesoleva seminari eesmärgiks pole siiski mitte saksa filosoofia jälgi ajada keeletunnuste põhjal, vaid tutvustada Dominikaani ordu saksa vendade seas 13.–14. sajandil väljaarendatud omapärast filosoofilist lähenemisviisi, mida võime mööndustega nimetada nii saksa filosoofia alguseks kui ka – teiselt poolt – teutooni panuseks uusaegse Euroopa mõtte kujunemisse.

Kirjandust

  • Kurt Flasch, Dietrich von Freiberg: Philosophie, Theologie, Naturforschung um 1300. Klostermann 2007.
  • Kurt Flasch, Meister Eckhart: Philosoph des Christentums. Beck 2010.
  • Kurt Flasch (toim.), Von Meister Dietrich zu Meister Eckhart. Meiner 1984.
  • Dietrich de Freiberg, Oeuvres choisies I : Substances, quidités et accidents. Vrin 2008.
  • Dietrich de Freiberg, Oeuvres choisies, II: La vision béatifique. Vrin 2012.
  • Alain de Libera, La mystique rhénane d’Albert le Grand á Maître Eckhart. Seuil 1994.
  • Burkhard Mojsisch, Meister Eckhart: Analogie, Univozität und Einheit. Meiner 1983.
  • Kurt Ruh, Meister Eckhart: Theologe, Prediger, Mystiker. Beck 1989.
  • Joel Biard, Dragos Calma, Ruedi Imbach (toim.), Recherches sur Dietrich de Freiberg. Brepols 2009.
  • Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevii.

Roosikrantsi 6