29. septembril 2017 kell 14.00 toimub Eesti Keele Instituudi maja II korruse väikeses saalis (Roosikrantsi 6) Kirjanduskeskuse teadusseminar „Kultuuripõimingust eesti moodi: Lennarti ja Jaani juhtum“.

Ettekande peab Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadur Rein Undusk.

Ühes olulises osas oma elust olid Lennart Meri ja Jaan Kross eesti mälu hoidjad. Mitte arhivaaridena, vaid veendumuse tõttu, et eksistents kuulub neile, kes mäletavad. Mitte teadlastena, kelle minevikuhaaret saab teaduslike premisside väljavahetamise teel muuta, vaid kirjanikena, kes põhjendavad oma mälu iseendi moraalse tahtega. Usk võimalusse teostada eesti mälu eestkostet seal, kus see varem näis vähetõenäoline või koguni võimatu, on Krossi ja Meri viisiks rääkida kultuuri põimitusest ning laiendada liigkitsalt mõistetud rahvuslikku ettekujutust Eestist. Asja pikantsem pool on see, et kogu oma ühise eesmärgi juures, pikendada eesti mälu, selleks et kindlustada eesti olemist, saatis Lennartit ja Jaani mingi kummaline miski, mis laskis alatasa neist üht paista teise varjatud soovide manifestatsioonina. Seda salapärast erinevust sarnasuses, nii elus, loomingus, kui ka tegelikult kahe suure mehe lahkumises maisest ilmast, püütaksegi seminaris kirjeldada.

Palume oma tulekust teada anda aadressil utkk@utkk.ee.