Olete oodatud Artur Adsoni päevale 2. novembril 2011 Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonda Rahumäel Väikese Illimari 12.

11.30 Avamine
11.35 Õnne Kepp. Artur Adsoni luule tunnetuslik tagapõhi
12.05 Lea Eermann. Artur Adsoni luule retseptsioon
12.35 Tiia Allas. Artur Adsoni looming – kuvõrd ja kuimuudu võro kirändüse hundament?
13.05-13.15 väike puhkepaus
13.15 Lehte Tavel. Artur Adsoni mälestused: omaelulugu ja kultuurikroonika
13.45 Rutt Hinrikus. Artur Adson kui kroonik
14.30 Raamatu „Paaži ja Felixi kirjavahetus 1917–1944“ esitlus

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakond
Info telefonil 6 722 847
Seminari juhib Õnne Kepp