Artur Adsoni sünnipäeval 3. veebruaril kell 11.00 toimub Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonnas eesti murdeluule hommik, kus Eha Lättemäe loomingu aja- ja ruumipoeetikast kõneleb Tartu Ülikooli magistrant Lea Eermann.

Ürituse teises osas saab nautida Eha Lättemäe murdeluulet, aga ka eesti ja soome keeles kirjutatud värsse.