Balti kirjandus 18. sajandi lõpul ei olnud ainult kaine ja ratsionaalne, selles leidub ka, kuigi tihti varjatud allteemana, teatud ports erootikat.

Valgustusajastul oli erootika filosoofia üks osiseid, oli ju selle kaudu võimalik uute ühiskonnamudelite toimimist mänguliselt proovida, imaginatsiooni stimuleerida ja üle saada vanadest struktuuridest.

Seminaris räägime

  • libertiinse kirjanduse tähtusest valgustusajastul
  • prantsuse ja saksa erootilise kirjanduse retseptsioonist Balti kirjakultuuris
  • omapärastest erootilistest diskurssidest Balti kirjakultuuris

Analüüsides lähemalt Peter Ernst Wilde, Jakob Michael Reinhold Lenzi, August Wilhelm Hupeli ning August von Kotzebue teoseid, räägime keha filosoofilisest tähtsusest valgustusajastul.