Eesti Teaduste Akadeemia kutsub kõiki huvilisi raamatuesitlusele akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn) esmaspäeval, 18. detsembril 2017 algusega kell 16.

Akadeemik Hans Kruus (1891-1976) oli üks tähelepanuväärsemaid, aga samas ka vastuolulisemaid isiksusi Eesti ajaloolaste hulgas. Tema teadlasetee oli pikka aega seotud Tartu Ülikooliga, sh rektorina. Sõjajärgset Eesti Teaduste Akadeemiat juhtis Hans Kruus komplitseeritud aastatel 1946-1950 presidendina.

Hans Kruusist on kirjutanud mitmed teadlased. Põhjalikult käsitleb tema elukäiku ja teadustegevust professor Jüri Kivimäe oma värskes raamatus „Rektor Hans Kruus“ (kirjastus Aasta Raamat OÜ). Raamatu avaesitlus toimus Tartu Ülikoolis 13.11.2017.

Täpsem info raamatuesitluse kohta on Eesti Teaduste Akadeemia kodulehel.

Vajadusel täiendav info: Anne Pöitel, 644 8677, anne.poitel@akadeemia.ee.