Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse moodsa eesti kirjanduse seminar
9. oktoobril 2004 Käsmu meremuuseumi verandal

Kontakt ja info: Mirjam Hinrikus, Heidi Aadma

Seminari algus kell 11.30 Käsmu Meremuuseumi verandal

Lühike sissejuhatus

11.35–13.35 J. Randvere „Ruthi“ ümbrus Eesti kultuuriruumis
Loone Ots Ruth keset laineid: Randvere Ruthi ümbrus eesti kultuuriruumis
Urve Lippus Kirjeldused Ruthi muusikaharrastustest kui eesti muusikaloo allikas
Tiina Kirss Aaviku ajastu naised: kes nad siis reaalselt olid?
Aarne Ruben 1905. aasta vabaarmastus

Lõunapaus

14.45–16.45 Ettekujutused, kriitika ja unistused: „Ruth“ ja sajandivahetuse kultuuriruum
Jaan Undusk Androgüüni teema 19.–20. sajandi vahetuse kultuuris ja Randvere „Ruthis“
Mirjam Hinrikus J. Randvere „Ruth“ ja Otto Weiningeri „Geschlecht und Charakter“
Katrin Ennus Johannes Aavik ja dekadentismus: üks vastuvoolu mineku juhtum eesti kirjandusloos. A
Katre Talviste Johannes Aavik ja dekadentismus: üks vastuvoolu mineku juhtum eesti kirjandusloos. B

Kohvipaus

17.15–18.15 J. Randvere „Ruthi“ retseptsioon
Elo Lindsalu J. Randvere „Ruthi“ kaks hüperteksti: Aino Kallase „Naine, kellel olid ajud“ ja Villem Buki „Saul“
Leena Kurvet-Käosaar Naise loomine J. Randvere „Ruthis“ ja Aino Kallase päevaraamatutes

Seminari põhjal anti välja kogumik „J. Randvere „Ruth“ 19.–20. sajandi vahetuse kultuuris“